Llunlyfrau Albert yn dod yn Gymraeg…Albert in Welsh

HELLO – We have big NEWS for the first Two ALBERT the tortoise picturebooks.. They are available in WELSH.

Publishing in April will be Albert Upside Down which you can order here:

Albert Ben i Lawr

More details are here:

Cyhoeddiad Ebrill 07 2022 – rhag-archebu nawr

Clawr meddal | Oed 3-5 | 36 tudalen | 250 x 250mm
Cyhoeddwyd Ebrill 2022 | ISBN 9781802580105

Mae gan Albert y crwban anwes broblem. Wrth drio dringo’r graig at rywbeth blasus i’w fwyta, mae Albert bellach ar ei gragen, ben i lawr, ac mae’n sownd! All y creaduriaid eraill yn yr ardd anghofio’u hen gwerylon a chreu tîm o ffrindiau er mwyn helpu Albert? Dyma lyfr llawn lluniau doniol ac annwyl sy’n adrodd stori oesol am gydweithio a meddwl yn greadigol. Mae’n dangos hefyd sut y gall pawb, o bob lliw a llun, siâp a maint, wneud gwahaniaeth. Ar ddiwedd y stori ceir ffeithiau di-ri a difyr am yr Albert go iawn – deinosor bach a llysieuwr o fri – ac ysbrydoliaeth y stori hyfryd hon.

And publishing in May will be Albert and the Wind which you can order here:

Albert a'r Gwynt

More details are here:

Cyhoeddiad Mehefin 02 2022 – rhag-archebu nawr

Clawr meddal | Oed 3-5 | 36 tudalen | 250 x 250mm
Cyhoeddwyd Mehefin 2022 | ISBN 9781802580112

Dyw Albert y crwban ddim yn cael diwrnod rhy dda. Mae’n cael ei ddeffro gan y gwynt yn y coed, ac yna, wrth iddo fynd am gegaid o’i fwyd, mae’r gwynt yn ei gipio oddi wrtho. A all y creaduriaid eraill yn yr ardd helpu Albert i ddod o hyd i’w fwyd? A fydd Albert yn medru diolch iddyn nhw? Trwy gyfrwng lluniau doniol ac annwyl daw’r stori hon â’i neges oesol yn fyw, gan ddangos pwysigrwydd helpu eraill a bod yn ddiolchgar. Ar ddiwedd y stori ceir ffeithiau di-ri a difyr am yr Albert go iawn –
deinosor bach a llysieuwr o fri – ac ysbrydoliaeth y stori hyfryd hon.

These are the first translations of the Albert books and it’s all down to our Wales-based publishers Graffeg.

It is very exciting.

Diolch!! – More from us soon. Til next time..